De voorzitter van Open Monumentendag Doetinchem citeerde uit een brief die hij gekregen had van de VKDG, de vereniging van kabouters in Doetinchem en Gaanderen. Daarin uitten die kabouters hun misnoegen over het voortrekken van de kabouters van Wehl, omdat die nu al een kabouterroute hebben en die van Doetinchem en Gaanderen nog niet. En dat terwijl Wehl nog maar kort bij Doetinchem hoort. Eén kabouter herinnerde zich zelfs (kabouters worden zeer oud) dat Wehl nog tot Duitsland behoorde (tot 1815).

De voorkeursbehandeling heeft kwaad bloed gezet in Doetinchem en Gaanderen, die al sinds 1920 bij elkaar horen. Tja. De vertegenwoordigster van de RABObank suggereerde dat OMD maar snel een aanvraag moest doen voor een bijdrage uit het coöperatiefonds van de RABO voor kabouterroutes in Doetinchem en Gaanderen. Zo wordt de klacht van de VKGD snel omgezet in een nieuw initiatief voor kabouterroutes in Doetinchem en Gaanderen

rabobank cooperatiefonds
Bericht van Elise Nibbeling over bijdrage Rabobank Coöperatiefonds Kabouter Route Doetinchem-Gaanderen

Vergelijkbare berichten